Sąd w Katowicach: Zarzuty policji dla protestujących po decyzji TK to nadużycie

„Formułowanie takich zarzutów, jak we wniosku o ukaranie, jawi się jako oczywiste nadużycie prawa i próbę wykorzystania go dla zniechęcenia obywateli, którzy w pokojowych protestach korzystali i korzystają z prawa do wyrażania własnych poglądów i opinii” – stwierdził katowicki sąd i umorzył sprawę.