Greniuch chciał podbijać Donbas, polityk konfederacji służył pomocą. ( Dambibi )

Gość powinien być może się tłumaczyć przed prokuratorem, ale PiS nagrodził go fajną fuchą. Art. 141. Podjęcie służby w obcym wojsku lub wojskowej służbie najemnej § 1. Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat […]