LGBT is okay ( robert-maslowski )

@Belzebub: To tak przy okazji… Nie ma ideologii LGBT, bo: – LGBT nie jest „jednolitym systemem poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi” – nie ma partii politycznych, które ją wyznają ideologię LGBT – LGBT nie wyjaśnia historii świata ani całokształtu relacji społecznych – LGBT nie posiada kanonicznych tekstów i nie istnieje jako jeden spójny […]